BIP

Zgromadzenie wspólników

Funkcję zgromadzenia wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska

Zarząd

Maciej Lisicki
Prezes Zarządu
Danuta Gierdziejewska
Wiceprezes Zarządu ds. Ekomomicznych - Główny Księgowy

Rada Nadzorcza

Teresa Blacharska
przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Żmijewski
członek Rady Nadzorczej
Ryszard Trykosko
członek Rady Nadzorczej
Jarosław Czarniecki
członek Rady Nadzorczej