Aktualności

10 grudnia 2018

Budowa Nowej Bulońskiej Północnej

Nowa Bulońska Północna to dwutorowa linia tramwajowa (o długości 2,6 km), która będzie przedłużeniem istniejącej linii tramwajowej od skrzyżowania ul. Bulońskiej i Myśliwskiej w kierunku ul. Jabłoniowej. Na trasie przecinać będzie m.in. ulice Stolema i Kartuską, a kończyć się będzie na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową. Wzdłuż nowej trasy zaplanowano cztery przystanki komunikacji miejskiej:  “Nowa Politechniczna”, “Łabędzia”, “Stolema”, “Zabornia”. Dodatkowo powstanie węzeł integracyjny tramwajowo – autobusowy tzw. “Węzeł Ujeścisko” wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów oraz węzeł przesiadkowy tramwajowo – autobusowy tzw. “Węzeł Zabornia”. Na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym “Ujeścisko” zbudowane zostaną zadaszone parkingi rowerowe, a nad potokiem Siedleckim powstanie most (drogowy, tramwajowy).

 

 

 

 

 

 

Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. W imieniu Miasta Gdańska zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Koszt realizacji zadania to niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58, 5 mln złotych.

 

 

Więcej informacji na portalu gdansk.pl

 

 

Fot. G. Mehring/gdansk.pl