Aktualności

15 grudnia 2015

Christmas Tram w Gdańsku

Nie tylko w Budapeszcie, Amsterdamie, Zurichu czy Istambule, bo od kilku lat także w Gdańsku można podziwiać wyjątkowy tramwaj ozdobiony kilkuset metrami lampek choinkowych. Niecodziennie udekorowana czerwona N-ka będzie kursować przez cały przedświąteczny tydzień, codziennie tuż po zmroku.

 

Już od kilku lat w Gdańsku przyjęła się tradycja, że w okresie przedświątecznym jeden z zabytkowych tramwajów Zakładu Komunikacji Miejskiej zyskuje niepowtarzalny wygląd. Wszystko za sprawą ponad 150 metrów lampek choinkowych, którymi przyozdabiamy pojazd. W tym roku tramwaj typu N, będzie kursował codziennie, po zmroku, od 16 do 23 grudnia.

 

Przejazdy będą bezpłatne, jednak każdy z pasażerów będzie mógł drobnymi datkami wesprzeć tych najbardziej potrzebujących. Datki w tramwaju będą zbierać wolontariusze Fundacji Hospicyjnej. Od 10 lat wspiera ona ponad 100 hospicjów w całej Polsce. Fundacja opiekuje się także gdańskim Hospicjum im. ks. E. Dudkiewicza, a jest to jedyne zarówno stacjonarne, jak i domowe hospicjum dla dzieci i dorosłych na Pomorzu. Przez 30 lat pomogło już ponad 25 tys. osób. Na podstawowe potrzeby hospicjum potrzeba rocznie prawie 5,5 mln zł, dlatego każda złotówka się liczy.

 

Rozkład jazdy

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Przy okazji zapraszamy wszystkich miłośników komunikacji miejskiej i fotografii do udziału w konkursie fotograficznym „Christmas Tram”. Czekamy na zdjęcia przedstawiające gdańską N-kę przyozdobioną świątecznymi światełkami. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają specjalne noworoczne upominki przygotowane przez ZKM. Prace należy nadsyłać w terminie 16 – 28 grudnia 2015  na adres konkurs@zkm.pl .

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI KONKURSU
“ŚWIĄTECZNY TRAMWAJ ZKM”

1.    ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

2.    OPIS KONKURSU
Wybieramy 3 najlepsze zdjęcia Świątecznego tramwaju ZKM (tramwaj typu N przyozdobiony świątecznymi światełkami, który będzie kursował w Gdańsku w dniach 16 – 23 grudnia 2015 roku),  które uczestnicy prześlą na adres konkurs@zkm.pl w terminie 16-28 grudnia 2015 roku.

3.    UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
a)    Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia osoba mająca pisemną zgodę rodziców, która prześle zdjęcie na adres konkurs@zkm.pl .
b)    Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Rozmiar jednego zdjęcia nie może być mniejszy niż 3 MB.
c)    Każdy z uczestników, który przesyła swoje zdjęcia na konkurs zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

4.    ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
a)    Najlepsze 3 zdjęcia wybierze komisja powołana przez organizatora konkursu.
b)    Autorzy 3 najlepszych zdjęć zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową do 15 stycznia 2016 roku.

5.    TERMINY
a)    Zdjęcia należy wysyłać do 28 grudnia 2015 roku do godziny 23:59.
b)    Jury wybierze 3 najlepsze zdjęcia konkursowe do 14 stycznia 2016 roku.
c)    Wyniki zostaną ogłoszone przez organizatora konkursu do 15 stycznia 2016 roku na stronie internetowej organizatora www.zkm.pl.

6.    NAGRODY
Nagrodami za najlepsze zdjęcia są specjalne noworoczne upominki, przygotowane
przez organizatora konkursu.

7.    UWAGI KOŃCOWE
a)    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
b)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji konkursu.
c)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu podczas jego trwania.
d)    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora -Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
e)    Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku i w Internecie.
f)    Zgłoszenie zdjęć w konkursie stanowi jednocześnie deklarację, że osoba dodająca zdjęcie jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie zdjęć i publikowanie ich wizerunku również dla celów promocyjnych Konkursu. Osoba dodająca zdjęcie przejmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu.
g)    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej w  Gdańsku Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
h)    Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.