Aktualności

16 listopada 2016

Gdańskie Badania Ruchu 2016

Między 4 kwietnia a 11 czerwca 2016 roku przeprowadzono szereg działań służących zebraniu jak najdokładniejszych informacji o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Były to m.in.: badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w Porcie Lotniczym w Gdańsku, badania napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiary natężenia ruchu drogowego. Badania przeprowadzono na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska. Więcej na ten temat tutaj.

 

 

Jak podróżują mieszkańcy Gdańska?

1

 

 

2