Aktualności

9 kwietnia 2019

Porozumienie ze Związkami Zawodowymi GAiT – wzrost stawki godzinowej

Od 1 kwietnia nastąpi wzrost stawki godzinowej w grupie kierowców i motorniczych GAiT. Oznacza to, że podstawowa stawka godzinowa wyniesie obecnie 18,80 i 19,20 zł. Stawka 18 zł będzie obowiązywała jedynie dla nowozatrudnionych kierowców i motorniczych przez pierwsze pół roku. Porozumienie w sprawie podwyżek stawki godzinowej zostało podpisane 9 kwietnia 2019 r. pomiędzy Zarządem Spółki a przedstawicielami Związków Zawodowych działających w firmie.

 

 

 

Dziękuję Związkom Zawodowym za owocne rozmowy, podczas których wypracowaliśmy rozwiązanie. Pozwoliło ono wyjść naprzeciw oczekiwaniom Pracowników, przy jednoczesnej dbałości o budżet Spółki – mówi Maciej Lisicki, prezes GAiT.

 

 

 

Podpisane porozumienie wprowadza jednolite, dwie wyższe stawki zaszeregowania w grupie kierowców autobusowych i motorniczych: 18,80 zł i 19,20 zł. Wprowadzenie nowych stawek będzie skutkować średnią podwyżką wynagrodzenia miesięcznego o około 240 zł brutto. Pracownicy zaplecza technicznego otrzymają podwyżki średnio o około 460 zł brutto, a pozostali pracownicy średnio o około 350 zł brutto. Stawki te będą obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Stawka godzinowa – to tylko jeden z elementów płacowych. Kierowcy co miesiąc otrzymują także premię uznaniową, dodatek za pracę w niedzielę, dodatki za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, dodatek stażowy. Początkujący kierowca może u nas zarobić od około 4800 zł brutto – dodaje prezes Lisicki.

 

 

 

Poza wynagrodzeniem, pracownicy spółki GAiT otrzymują:
• dwie dodatkowe premie w roku (co w przeliczeniu na 1 miesiąc daje około 240 zł brutto),
• gratyfikację w postaci wczasów pod gruszą – od 1514 zł do 1638 zł brutto,
• nagrody jubileuszowe,
• pracownicy, którzy wysyłają swoje dzieci na obozy i kolonie otrzymują od spółki GAiT dofinansowanie w wysokości 60-70% poniesionych na to kosztów,
• fundusz socjalny spółki oferuje pracownikom niskooprocentowane (1%) pożyczki mieszkaniowe, z których korzysta 90% zatrudnionych w GAiT,
• obecni i emerytowani pracownicy otrzymują bezzwrotne zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej.