Aktualności

17 grudnia 2012

Świąteczny tramwaj ZKM – konkurs fotograficzny

Ponad 150 metrów lampek choinkowych ozdobiło świąteczny tramwaj Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, który już od dziś będzie kursował na trasie Strzyża – Centrum. Specjalną linię świąteczną będą obsługiwać w sumie dwa historyczne tramwaje ZKM. Przejazdy są bezpłatne, w pojazdach datki zbierają wolontariusze Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.
Świąteczna linia ZKM rusza już dziś (17 grudnia). Specjalne ozdobione tramwaje będzie można spotkać na ulicach Gdańska do niedzieli (23 grudnia). Od godz. 11:00 do 15:00 linię obsługiwać będzie tramwaj typu 102Na, natomiast już po zmroku – od 16:00 do 19:00 specjalnie przyozdobiona tysiącami świątecznych światełek – czerwona N-ka.
Rozkład jazdy Linia świąteczna obowiązujący w dniach 17-21.12.2012 (pdf)
Rozkład jazdy Linia świąteczna obowiązujący w dniach 22-23.12.2012 (pdf)

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Przy okazji zapraszamy także wszystkich miłośników fotografii do udziału w konkursie fotograficznym „Świąteczny tramwaj ZKM”. Czekamy na zdjęcia przedstawiające N-kę przyozdobioną świątecznymi światełkami. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają specjalne noworoczne upominki przygotowane przez ZKM. Prace należy nadsyłać w terminie 17-31 grudnia 2012 na adres konkurs@zkm.pl .

 

 

Regulamin określający zasady i warunki Konkursu “Świąteczny tramwaj ZKM”
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.
2. Opis konkursu
Konkurs polega na wyłonieniu 5 najlepszych zdjęć Świątecznego tramwaju ZKM (Tramwaj typu N przyozdobiony świątecznymi światełkami, który będzie kursował w Gdańsku w dniach 17-23 grudnia 2012), które uczestnicy prześlą na adres konkurs@zkm.pl w terminie 17-31 grudnia 2012.
3. Uczestnicy i warunki uczestnictwa w konkursie

 • Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia osoba mająca pisemną zgodę rodziców, która prześle zdjęcie na adres konkurs@zkm.pl
 • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Rozmiar jednego zdjęcia nie może być mniejszy niż 3 MB.
 • Każdy z uczestników, który przesyła swoje zdjęcia na konkurs zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

 

4. Zasady wyłaniania zwycięzców

 • Najlepsze 5 zdjęć wybierze komisja powołana przez organizatora konkursu.
 • Autorzy 5 najlepszych zdjęć zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną do 7 stycznia 2013 roku.

 

 

5. Terminy

 • Zdjęcia należy wysyłać do poniedziałku 31 grudnia 2012 do godziny 23:59.
 •  Jury wybierze 5 najlepszych zdjęć konkursowych do poniedziałku, 7 stycznia 2013.
 • Wyniki zostaną ogłoszone przez organizatora konkursu do 8 stycznia 2012 na stronie internetowej organizatora www.zkm.pl.

 

 

6. Nagrody

 • Nagrodami za najlepsze zdjęcia są specjalne noworoczne upominki, przygotowane przez organizatora konkursu.

 

 

7. Uwagi końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu podczas jego trwania.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
 • Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku i w Internecie.
 • Zgłoszenie zdjęć w konkursie stanowi jednocześnie deklarację, że osoba dodająca zdjęcie jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie zdjęć i publikowanie ich wizerunku również dla celów promocyjnych Konkursu. Osoba dodająca zdjęcie przejmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
 • Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.