Aktualności

29 grudnia 2010

Wybierz Patrona – Sondaż

Patroni nowych tramwajów dla Gdańska-Zapraszamy do zabawy !

 

Gdańsk unowocześnia flotę tramwajową. Do końca 2011 roku gdańszczan będą woziły wyłącznie tramwaje niskopodłogowe, wśród nich 35 najnowocześniejszych tramwajów PESA SWING. Wybierzmy patronów dla PES, zapraszamy do zabawy z historią naszego miasta!  Należy głosować na maksymalnie 5 patronów z listy oraz można przesłać trzy swoje propozycje na adres patroni@zkm.pl. O kolejności, zdecyduje liczba oddanych głosów.

 

Głosowanie trwa do 15 stycznia 2011r

 

Przypomnijmy, dwa pierwsze składy mają już swoich patronów, są nimi:
 Daniel Gralath – Twórca Wielkiej Alei lipowej pomiędzy Gdańskiem i Wrzeszczem, ur. 30 maja 1708 w Gdańsku, zm. 23 lipca 1767 w Gdańsku – gdańszczanin, burmistrz, burgrabia, uczony.
Już w trakcie nauki w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, wykazywał zainteresowanie naukami ścisłymi, co zaowocowało dysertacjami wydanymi po łacinie w 1729. Od 1728 studiował w Halle, Lejdzie i Marburgu. Po powrocie do Gdańska, ożenił się z córką wybitnego przyrodnika, Jakoba Theodora Kleina. Był współzałożycielem powstałego w 1742 roku Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. Interesował się szczególnie elektrycznością. Od 1746 prowadził badania nad wynalezioną rok wcześniej przez Ewalda Kleista w Kamieniu Pomorskim butelką lejdejską. Zbudował pierwszą na świecie baterię takich butelek i wyjaśnił jej działanie. Zmierzył siłę działającą między naładowanymi okładkami butelki. Napisał pierwsze na świecie dzieło poświęcone elektrostatyce (3-tomowa Historia Elektryczności opublikowana w latach 1747, 1754 i 1756) oraz bibliografię wszystkich dzieł poświęconych elektrostatyce (Biblioteka elektryczna).
Pracował od 1754 w administracji Gdańska, był w latach 1754 – 1758 ławnikiem sądu miejskiego, burgrabią królewskim 1762, w latach 1763 – 1767 burmistrzem Gdańska.
Zainicjował i swoim testamentem współfinansował założenie Wielkiej Alei lipowej pomiędzy Gdańskiem i Wrzeszczem. W 1901 przy alei zbudowano pomnik Daniela Gralatha w postaci głazu narzutowego z pamiątkową tablicą. Po wojnie, na głazie umieszczono tablicę ku czci harcerzy pomordowanych przez nazistów. W 2004 roku pomnik harcerzy umieszczono w niedalekim parku (Małym Błędniku), a na głazie wmurowano nową tablicę upamiętniającą Daniela Gralatha.
Gdańszczanie powinni o nim pamiętać przede wszystkim, jako o fundatorze Wielkiej Alei, wspaniałego założenia parkowo-komunikacyjnego, które ufundował tuż przed śmiercią, przeznaczając na ten cel legat w wysokości 100 tysięcy guldenów

 

 
Władysław Czerny – wiceprezydent  Gdańska w latach 1945–1947, polski inżynier, wykładowca i działacz społeczny
Z wykształcenia był inżynierem architektem. W dwudziestoleciu międzywojennym pracował jako architekt miejski w Zarządzie Miejskim w Warszawie. Podczas II wojny światowej pracował jako tłumacz języka niemieckiego w administracji miejskiej, dzięki czemu udało mu się m.in. wynieść tajne plany zniszczenia miasta. W latach 1944–1945 pełnił obowiązki wiceprezydenta Warszawy – zastępcy Mariana Spychalskiego, a po wyzwoleniu Pomorza wraz z tzw. grupą operacyjną 27 marca 1945 roku przyjechał do Gdańska. W tym czasie miasto nie było jeszcze w pełni wyzwolone – na ulicach wciąż trwały walki, a wiele kwartałów miasta stało w ogniu.
Grupa operacyjna przysłana do Gdańska przez władze centralne stacjonowała w budynku przy ul. 3 Maja 10, gdzie powstał pierwszy Zarząd Miejski. Władysław Czerny został mianowany wiceprezydentem miasta.
Jako członek zarządu miasta zajmował się wieloma sprawami: odbudową niasta, nadawaniem nowych nazw ulic, tworzeniem systemu komunikacji miejskiej, zabezpieczaniem zabytków, odtwarzaniem infrastruktury technicznej, a także – na polecenie prof. Stanisława Turskiego, delegata Ministerstwa Oświaty – organizowaniem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, do czasu przybycia pierwszego dziekana prof. Mariana Osińskiego.
W latach 1947–1962 wykładał w Katedrze Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, następnie na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1950–1953 był więziony na ul. Rakowieckiej z powodów politycznych.
Zmarł 18 grudnia 1976 roku we Wrocławiu. Spoczywa na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.