Aktualności

2 grudnia 2011

ZKM w Gdańsku ODPOWIEDZIALNYM PRACODAWCĄ 2011

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku otrzymał tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – lider HR 2011 przyznawany przez Dziennik Gazetę Prawną. Głównym kryterium wyboru była wysoka jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP, możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, reputacja firmy, a także dynamika zatrudnienia.ZKM w Gdańsku ODPOWIEDZIALNYM PRACODAWCĄ 2011

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – LIDER HR 2011 – to ogólnopolski program z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Zasadniczą część Programu stanowi wyłonienie najlepszych pracodawców w poszczególnych regionach Polski.  Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski i cechujących się szczególna dbałością o warunki pracy i rozwój pracowników.