BIP

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

Jaśkowa Dolina 2
80-252 Gdańsk
(58) 341-01-69
Sekretariat Prezesa Zarządu
(58) -341-80-80
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Inspektor ochrony danych osobowych
iod@gait.pl
wysokość kapitału zakładowego
69 171 000 PLN
KRS
000 018 661 5
Oznaczenie sądu rejestrowego
Spółka zarejestrowana w sądzie Rejonowym Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON
192 993 561
NIP
204 000 071 1
nr konta
Polska Kasa Opieki S.A. 85 1240 1268 111 0010 5767 4189