Przetargi

18 września 2019

1. Przetarg nieograniczony sektorowy na wykonanie remontu hali garażowej w Zajezdni Autobusowej w Gdańsku

18 września 2019

2. Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę samochodu dostawczego typu furgon do obsługi Wydziału Torów i Sieci.

18 września 2019

3. Przetarg nieograniczony sektorowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i instalacji dystrybucji piasku do piasecznic tramwajowych wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych

05 września 2019

4. Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę selektywnego reduktora NOX w systemach SCR silników wysokoprężnych

30 sierpnia 2019

5. Przetarg nieograniczony sektorowy na regenerację wirników silnika LTa-220.

26 sierpnia 2019

6. Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę podestu do wykonywania prac na dachu autobusu. Aktualizacja 04-09-2019

26 sierpnia 2019

7. Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę pojazdów do obsługi Wydziału Torów i Sieci. Aktualizacja 03-09-2019

12 sierpnia 2019

8. Przetarg nieograniczony sektorowy na naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznej na placu postojowym Zajezdni Autobusowej w Gdańsku. Aktualizacja 19-08-2019

07 sierpnia 2019

9. Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę pojazdu dwudrogowego asenizacyjnego wielofunkcyjnego.Aktualizacja 14-08-2019