BIP

Zgromadzenie wspólników

Funkcję zgromadzenia wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska

Zarząd

Maciej Lisicki
Prezes Zarządu
Jolanta Ostaszewska
Wiceprezes ds. Ekonomicznych
Jerzy Wiatr
Wiceprezes ds. Operacyjnych

Rada Nadzorcza

Teresa Blacharska
przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jacek Bendykowski
członek Rady Nadzorczej
Alan Aleksandrowicz
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Czarniecki
członek Rady Nadzorczej