BIP

Zgromadzenie wspólników

Funkcję zgromadzenia wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska

Zarząd

Maciej Lisicki
Prezes Zarządu
Danuta Gierdziejewska
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych

Rada Nadzorcza

Teresa Blacharska
przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Żmijewski
członek Rady Nadzorczej
Ryszard Trykosko
członek Rady Nadzorczej
Jarosław Czarniecki
członek Rady Nadzorczej