Rekrutacja w pytaniach i odpowiedziach

1. W jaki sposób mogę zgłosić swoją kandydaturę do GAIT SP. Z O.O. ?

 

Aplikacje kandydatów przyjmujemy tylko online za pośrednictwem strony www.gait.pl/firma/praca/ w zakładce praca w odpowiedzi na publikowane  oferty pracy  przez Spółkę.  Po zapoznaniu się z treścią oferty pracy należy przejść do aplikowania na wybrane przez siebie stanowisko pracy.  Po czym należy uzupełnić formularz i wyrazić zgody  na przetwarzanie danych osobowych.  Tylko po prawidłowym wypełnieniu i zaznaczenie zgód Zespół Rekrutacyjny  będzie mógł stwierdzić prawidłowość  pod względem formalno-prawnym przystępującego kandydata do procesu rekrutacji.

 

2. Czy istnieje inna możliwość dostarczenia CV niż poprzez system rekrutacyjny online?

 

Aplikacje przyjmujemy wyłącznie online poprzez system rekrutacyjny   za pośrednictwem strony www.gait.pl/firma/praca/ . Inny sposób  dostarczania CV: osobisty, mailowy lub pocztowy  jest nieskuteczny  ze względu  na brak kontaktu z Zespołem Rekrutacyjnym  oraz brakiem wyrażenia zgody na przystąpienie do procesu rekrutacyjnego.

 

3. Posiadam prawo jazdy kat. D i jestem zainteresowany pracą  w GAIT Sp. z o.o.  jako kierowca autobusu. W jaki sposób mogę  zgłosić swoją kandydaturę?

 

Aplikacje kandydatów  przyjmujemy online w odpowiedzi  na opublikowaną  ofertę pracy  na stronie   www.gait.pl/firma/praca/ 

 

4. Nie  posiadam prawa jazdy kat. D  i jestem zainteresowany pracą  w GAIT Sp. z o.o. jako kierowca autobusu. W jaki sposób mogę  zgłosić swoją kandydaturę?

 

Aplikacje kandydatów  przyjmujemy online w odpowiedzi  na opublikowaną  ofertę kursu  na stronie www.gait.pl/oferta/kursy/

 

5. Jestem zainteresowany pracą w GAIT Sp. z o.o. jako motorniczy tramwaju. W jaki sposób mogę  zgłosić swoją kandydaturę?

 

Aplikacje kandydatów przyjmujemy online w odpowiedzi  na opublikowaną  ofertę kursu na stronie www.gait.pl/oferta/kursy/

 

6. Uczestniczę w procesie rekrutacji. Czy otrzymam odpowiedź niezależnie  czy ona będzie pozytywna czy negatywna?

 

Tak. Odpowiedź jest udzielana  na adres e-mailowy podany przy rejestracji do systemu. Wiadomość przesyłana jest  po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

7. Jak wygląda proces rekrutacyjny w GAIT SP. Z O.O. ?

 

Aplikacje kandydatów podlegają wstępnej weryfikacji i  przekazywane są zaproszenia do konkretnych etapów rekrutacji.  wg. informacji zawartej w profilu pracodawcy.

 

8. W jaki  sposób mogę zgłosić swoją kandydaturę na staż/ praktykę?

 

O  warunkach przystąpienia oraz o warunkach odbycia stażu/praktyki Więcej informacji  w profilu Pracodawcy/ staże/praktyki  na stronie www.pracuj.pl

 

9. Do aplikowania zaprosił mnie pracownik GAIT Sp. z o.o. Jak mam aplikować ?

 

Informację o poleceniu zamieść  w formularzu wstępnym, odpowiadając na pytanie kto Cię polecił do naszej Spółki.

 

10. Na ile ogłoszeń można aplikować?

 

Można zaaplikować na dowolną liczbę zgłoszeń zgodnie  z posiadanymi kompetencjami i umiejętnościami, po uprzedniej weryfikacji opublikowanego ogłoszenia o pracę.

 

11. Chciałabym/Chciałbym złożyć aplikację nie  ma ogłoszenia o pracę. Co mam zrobić?

 

Skorzystać należy z formularza rekrutacja spontaniczna zamieszczonego na naszej stronie www.gait.pl/firma/praca/ . Jak przygotować się do procesu rekrutacji? Kandydat powinien przesłać CV z prawidłowymi danymi osobowymi oraz aktualna klauzulą na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto powinien zapoznać się z naszą stroną internetową i specyfiką zakładu pracy.

 

12. Jak przygotować się do spotkania rekrutacyjnego w siedzibie firmy w czasie pandemii COVID?

 

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym, przy wejściu  do budynku zostanie Panu/i zmierzona temperatura ciała, oraz zostanie Pan/Pani poproszony o wypełnienie formularza przeznaczonego dla gościa przebywającego na terenie danej lokalizacji. Musi Pan/Pani określić cel wizyty. Prosimy o posiadanie maseczki zasłaniającej usta i nos