Rating z dnia 08 czerwca 2021 roku

Rating z dnia 08 czerwca 2021 roku

Fitch potwierdził rating Gdańskich Autobusów i Tramwajów na „BBB“; obligacji przychodowych na „BBB+“

 

08 czerwca 2021 roku Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w walucie krajowej na poziomie „BBB“. Perspektywa ratingu jest Stabilna.

Równoczesnie Fitch potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej dla programu obligacji przychodowych do kwoty 284,5 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez GAiT Sp. z o.o. w ramach tego programu na poziomie „BBB+“.

 

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że samodzielny profil kredytowy spółki pozostaje na niezmienionym poziomie pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa, jak również, że płynność programu obligacji przychodowych pozostanie bardzo dobra.

Ratingi biorą również pod uwagę silne powiązania spółki z Miastem Gdańsk (A-/Perspektywa Stabilna).