Rating z dnia 2 czerwca 2011 roku

Rating z dnia 2 czerwca 2011 roku

Fitch potwierdził ratingi dla Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. oraz dla realizowanych przez Spółkę dwóch programów emisji obligacji przychodowych.

 

W dniu 2 czerwca 2011 roku Fitch Ratings potwierdził Długoterminowy Rating Międzynarodowy w walucie krajowej na poziomie „BBB-” oraz Długoterminowy Rating Krajowy na poziomie „A(pol)” dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp.z o.o. (ZKM w Gdańsku). Perspektywa ratingów jest stabilna.

 
Fitch Ratings potwierdził jednocześnie Długoterminowy Rating Międzynarodowy w walucie krajowej „BBB” oraz Rating Krajowy „A+(pol)” dla programów emisji tramwajowych obligacji przychodowych do kwoty 220 mln zł oraz autobusowych obligacji przychodowych do kwoty 60 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez ZKM w Gdańsku w ramach tych programów.

 

 

Programy emisji obligacji przychodowych realizowane są w celu pozyskania przez Spółkę środków na zakup nowych tramwajów i autobusów oraz modernizację Zajezdni Tramwajowej we Wrzeszczu.
Spółka świadczy autobusowe oraz tramwajowe usługi transportowe dla Gdańska na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej.
Ratingi programów tramwajowych i autobusowych obligacji przychodowych odzwierciedlają bardzo wysoką płynność, regularne, przewidywalne i terminowe płatności na Rachunki Przedsięwzięcia dokonywane przez Miasto oraz dobre wskaźniki pokrycia zadłużenia (DSCR).

 

 

Pełna treść Komunikatu prasowego FitchRatings została opublikowana na stronie agencji www.fitchpolska.com.pl.