Rating z dnia 2 czerwca 2012 roku

Rating z dnia 2 czerwca 2012 roku

Fitch potwierdził ratingi dla Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. oraz dwóch programów emisji obligacji przychodowych

 

W dniu 1 czerwca 2012 roku Fitch Ratings potwierdził Długoterminowy Rating Międzynarodowy w walucie krajowej na poziomie „BBB-” oraz Długoterminowy Rating Krajowy na poziomie „A(pol)” dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp.z o.o. (ZKM w Gdańsku). Perspektywa ratingów jest stabilna.

 

 

Fitch Ratings potwierdził jednocześnie Długoterminowy Rating Międzynarodowy w walucie krajowej „BBB” oraz Rating Krajowy „A+(pol)” dla programów emisji tramwajowych obligacji przychodowych do kwoty 220 mln zł oraz autobusowych obligacji przychodowych do kwoty 60 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez ZKM w Gdańsku w ramach tych programów.

 

 

Programy emisji obligacji przychodowych pozwoliły na pozyskanie przez Spółkę środków na zakup nowych tramwajów i autobusów oraz modernizację Zajezdni Tramwajowej we Wrzeszczu.
Spółka świadczy autobusowe oraz tramwajowe usługi transportowe dla Gdańska na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

 
Ratingi ZKM w Gdańsku oraz programów emisji tramwajowych i autobusowych obligacji przychodowych uwzględniają dobre zarządzanie finansami, przewidywalne przepływy gotówki na Rachunkach Przedsięwzięcia, ich wysoką płynność oraz dobre wskaźniki pokrycia zadłużenia (DSCR).

 

 

Pełna treść Komunikatu prasowego FitchRatings została opublikowana na stronie agencji www.fitchpolska.com.pl.