Rating z dnia 21 grudnia 2016 roku

Rating z dnia 21 grudnia 2016 roku

Fitch potwierdził ratingi dla Spółki oraz programu emisji obligacji przychodowych

W dniu 21 grudnia 2016 roku Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA-(pol)” z perspektywą pozytywną, dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. (obecnie Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.).

Fitch Ratings potwierdził również międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy „AA(pol)” dla programu obligacji przychodowych do kwoty 220 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych w ramach tego programu.

 

Program emisji obligacji przychodowych pozwolił na pozyskanie przez Spółkę środków na zakup nowych tramwajów oraz modernizację Zajezdni Tramwajowej we Wrzeszczu.

Spółka świadczy usługi w zakresie przewozów komunikacją tramwajową i autobusową na podstawie wieloletniej umowy zawartej z Gminą Miasta Gdańska.

Ratingi Spółki oraz programu emisji obligacji przychodowych uwzględniają dobre zarządzanie finansami, przewidywalne wpływy z tytułu świadczenia usług przewozowych oraz wysoką płynność na rachunku przedsięwzięcia.

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

Fitch nie spodziewa się żadnych negatywnych zmian w modelu biznesowym Spółki i jej finansowaniu w ramach umowy oraz zakłada stabilne i przewidywalne wpływy do Spółki w długim okresie.

 

 

Pełna treść Komunikatu prasowego FitchRatings została opublikowana na stronie agencji www.fitchpolska.com.pl.