Rating z dnia 23 maja 2014 roku

Rating z dnia 23 maja 2014 roku

Fitch potwierdził ratingi dla Spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. oraz dwóch programów emisji obligacji przychodowych

W dniu 24 maja 2013 roku Fitch Ratings potwierdził Długoterminowy Rating Międzynarodowy w walucie krajowej na poziomie „BBB-” oraz Długoterminowy Rating Krajowy na poziomie „A(pol)” dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp.z o.o. (ZKM w Gdańsku). Perspektywa ratingów jest stabilna.

Fitch Ratings potwierdził jednocześnie Długoterminowy Rating Międzynarodowy w walucie krajowej „BBB” oraz Rating Krajowy „A+(pol)” dla programów emisji tramwajowych obligacji przychodowych do kwoty 220 mln zł oraz autobusowych obligacji przychodowych do kwoty 60 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez ZKM w Gdańsku w ramach tych programów.

Programy emisji obligacji przychodowych pozwoliły na pozyskanie przez Spółkę środków na zakup nowych tramwajów i autobusów oraz modernizację Zajezdni Tramwajowej we Wrzeszczu.
Spółka świadczy autobusowe oraz tramwajowe usługi transportowe dla Gdańska na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.
Ratingi ZKM w Gdańsku oraz programów emisji tramwajowych i autobusowych obligacji przychodowych uwzględniają dobre zarządzanie finansami, przewidywalne w długim okresie wpływy do ZKM Gdańsk oraz wysoką płynność na Rachunkach Przedsięwzięcia

Pełna treść Komunikatu prasowego FitchRatings została opublikowana na stronie agencji www.fitchpolska.com.pl.