Historia komunikacji

'

1 Zmiana nazwy na Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.

2017

2 przekształcenie ZKM w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

2004

3 zakup 6 autobusów marki Solaris URBINO 18, które wprowadzono do eksploatacji w roku 2004

2003

4 rozpoczęcie eksploatacji autobusów niskopodłogowych marki MAN: 20 standardowych typu NL 263 oraz 3-ch przegubowych typu NG 313

2002

5 wprowadzenie do eksploatacji 4 autobusów marki Solaris URBINO 12

2000

6 rozpoczęcie eksploatacji 100%-niskopodłogowych tramwajów typu NGd99

1999

7 wprowadzenie do eksploatacji autobusów marki Neoplan: 11 pojazdów typu 4020/3 i 23 typu 4016

1997

8 dostawa 2 pierwszych tramwajów 11%- niskopodłogowych typu 114Na

1996

9 wprowadzenie do eksploatacji autobusów marki Mercedes 0405N

1994

10 przekształcenie PKM w zakład budżetowy pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku

1991

11 podział WPK: w Gdańsku utworzone zostaje Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

1989

12 zakończenie eksploatacji wagonów typu "102N" i unifikacja taboru tramwajowego. Od tego momentu na trasę wyjeżdżają wyłącznie tramwaje typu "105N"

1988

13 dostawa tramwajów szybkobieżnych typu 105N

1975

14 nastąpiło przekształcenie WPK G-G w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku (do 1975 obejmuje swoją administracją również tramwaje w Elblągu)

1974

15 rozpoczęcie eksploatacji wagonów typu "102N" i "102Na" (łącznie Gdańsk otrzymał 55 sztuk)

1969

16 powstanie nowego przedsiębiorstwa "Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Gdańsk - Gdynia" (WPK G-G). Dostawa pierwszych wagonów typu "N" (17 sztuk) i "ND" (20 sztuk)

1951

17 połączenie dotychczas samodzielnych przewoźników miejskich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w jedno przedsiębiorstwo "Międzykomunalne Zakłady Komunikacyjne Gdańsk - Gdynia" (MZK G-G)

1946

18 powstanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, odbudowa infrastruktury oraz ponowne uruchomienie tramwajów

1945

19 powstała spółka akcyjna "Verkehrsbetriebe Danzig - Gothenhafen AG" w skład której wchodzi "DES AG"

1942

20 uruchomienie nowej zajezdni we Wrzeszczu (przy ul. Wita Stwosza)

1935

21 włączenie firmy "Danziger Verkehrsgesellschaft" pod zarząd "DES AG"

1933

22 firma "Danziger Verkehrsgesellschaft" uruchomiła pierwszą linię autobusową z Gdańska do Sopotu

1926

23 obie działające firmy tworzą spółkę akcyjną "Danziger Elektrische Strassenbahn AG" z siedzibą we Wrzeszczu

1903

24 powstała równoległa firma w Nowym Porcie: "Danziger Elektrische Strassenbahn" (Gdańskie Tramwaje Elektryczne)

1899

25 "AEG" przekazała tramwaje pod administrację firmy "Allgemeine Strassen- und Eisenbahngesellschaft" z oddziałem w Gdańsku

1896

26 przebudowano tory, dokonano montażu sieci trakcyjnej oraz budowy elektrowni. Do końca 1896 zelektryfikowano wszystkie linie tramwaju konnego

1895

27 podjęto decyzję o elektryfikacji gdańskich tramwajów. Firma "AEG" z Berlina wykupiła firmę "Danziger Strasseneisenbahn"

1894

28 powstanie firmy "Danziger Strasseneisenbahn"

1891

29 przejęcie majątku firmy berlińskiej przez firmę "Otto Braunschweig" i "Oskar Kupferschmidt" z Gdańska - dalszy rozwój połączeń

1874

30 uruchomienie pierwszej linii tramwaju konnego

1873

31 firma przewozowa "Thiel, Goldwied und Hadlich" wprowadziła jako pierwszy środek transportu miejskiego na trasie Gdańsk - Sopot omnibus konny

1864