Dane kontaktoweFormularz kontaktowy GAiT

Data
Godzina
Rodzaj transportu
Nr linii
Kierunek

Dodaj więcej informacji

Nr pojazdu
Nr służbowy pracownika
Przystanek
Adres e-mail*
Uwagi*

Klauzula zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o , z siedzibą w Gdańsku, w celu nawiązania kontaktu.*

Klauzula zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celu nawiązania kontaktu mailowego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.*

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. jest poprzez adres mailowy iod@gait.pl, lub telefonicznie 693-898-274 lub 58/341-00-21,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu