Kursy dla kierowców i motorniczych

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Motorniczych GAiT zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień, a następnie podjęciem pracy na stanowisku kierowcy autobusu lub motorniczego. Kursy, na których można zdobyć uprawnienia są opłacane przez GAiT.

 

 

 

 

 

 

Oferujemy:

 • nieodpłatne badania lekarskie i psychotechniczne,
 • kursy opłacane w całości przez GAiT,
 • gwarancję zatrudnienia po uzyskaniu uprawnień.

 

Aplikować na kurs motorniczego/ kierowcy autobusu kat. D  można za pomocą poniższych linków, w zależności od wybranego kursu przez Państwa.

 

Kurs dla obcokrajowca    Aplikuj

Kurs kierowcy autobusu Aplikuj

Kurs na motorniczego tramwaju  Aplikuj

 

 

 

Wymagania dla kandydatów:

 • niekaralność,
 • ukończone 21 lat (kurs motorniczego) lub 24 lata (kurs kierowcy autobusu)
 • prawo jazdy min. kat. B,
 • dobry stan zdrowia.

 

 

Do podstawowych obowiązków na stanowisku kierowcy autobusu lub motorniczego należy:

 • bezpieczne, punktualne wykonywanie przewozów pasażerów na liniach komunikacyjnych Spółki,
 • obsługa pasażera (informacja, sprzedaż biletów),
 • informowanie o zauważonych na trasie nieprawidłowościach oraz usterkach pojazdu.

 

 

 

INFORMACJA dla osób ubiegających się o udział w szkoleniu dla kierowców autobusu i motorniczych organizowanych i finansowanym przez GAiT Sp. z o.o.

 

 

 

IMG_7603

IMG_7540 — kopia

 

 

 
***Klauzula do CV
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na szkolenie z zakresu kursu motorniczego/kierowcy*
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@gait.pl, tel 58 341-00-21
3) celem przetwarzania jest realizacja umowy w sprawie warunków szkolenia w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy autobusowego
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • – właściwe zaznaczyć