Patroni

1036
Pesa Swing 120NaG SWING

Aleksander Süchten

Urodzony 20 stycznia 1855 r., zmarł 12 maja 1922 r. – wybitny botanik. Twórca nowego znaczenia pojęcia „pomnik przyrody” (wprowadzonego przez Aleksandra von Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku), pionier europejskiej ochrony przyrody, propagator idei parków narodowych. Był inicjatorem powstania rezerwatu w Górkach Wschodnich, a także dyrektorem muzeum przyrodniczego w Zielonej Bramie (Zachodniopruskie Muzeum Prowincjonalne).

Więcej informacji na portalu Trójmiasto.pl