Patroni

1038
Pesa Swing 120NaG SWING

Alf Liczmański

Urodzony 10 października 1904 r., zmarł 20 marca 1940 r., gdański działacz polonijny, harcmistrz. Ukończył w 1924 r. Gimnazjum Piotra i Pawła (w budynku obecnego I LO w Gdańsku). Następnie rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Gdańskiej Politechniki (wówczas Technische Hochschule), które był zmuszony przerwać z przyczyn materialnych, nie uzyskując dyplomu. Już jako uczeń brał udział w tajnych zbiórkach działającego od 1917 r. Towarzystwa Filaretów. W latach 1927-1936 był nauczycielem w Polskiej Szkole Handlowej w Gdańsku, uczył stenografii i kaligrafii. Był aktywnym działaczem polskim, organizatorem wielu patriotycznych imprez polonijnych. Współtworzył 8 sierpnia 1920 roku pierwszą męską drużynę harcerską im. Zygmunta Augusta. Współorganizator polskiego harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku. Twórca drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego (1930 r.), komendant hufca gdańskiego. Od 1935 r. komendant Gdańskiej Chorągwi ZHP. Redaktor naczelny harcerskiego pisma “Zewie” (1935-1938). Działalność harcerska i patriotyczna była skrupulatnie śledzona przez gdańską policję, zwłaszcza po dojściu do władzy Adolfa Hitlera w Niemczech. Komendant gdańskich harcerzy był na czołowym miejscu na liście Polaków przeznaczonych – z chwilą wybuchu wojny – do aresztowania i likwidacji. Został aresztowany w 1939 r. i osadzony w więzieniu w Gdańsku. Z więzienia został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Został jako “wielki i fanatyczny Polak” (to określenie w obozowej kartotece przy jego nazwisku podpatrzyli współwięźniowie), potraktowany w sposób specjalny – wywieziono go do filii obozu w Grenzdorfie (obecnie Graniczna Wieś) i rozstrzelany wczesnym rankiem 20 marca 1940 r. Jego zwłoki po wojnie zostały ekshumowane, a następnie uroczyście pochowane 14 listopada 1948 r. na cmentarzu w Gdańsku-Zaspie w Alei Zasłużonych.