Patroni

1022
Pesa Swing 120NaG SWING

Elżbieta Koopman Heweliusz

Urodzona w 1647 r., zmarła w 1693r., pierwsza polska astronom, druga żona Jana Heweliusza. Była córką bogatego gdańskiego kupca, pochodzącego z Holandii. Była wykształcona, znała kilka języków, miała szerokie zainteresowania naukowe. W 1663 r. w wieku 16 lat wyszła za mąż za 52-letniego Jana Heweliusza (było to jego drugie małżeństwo). Elżbieta wspólnie z mężem prowadziła obserwacje i badania astronomiczne, pomagała w projektowaniu obserwatorium w Gdańsku. Wspierała go po pożarze, który zniszczył instrumenty badawcze i księgi. Korespondowała z wieloma uczonymi europejskimi. Schorowanego męża otoczyła troskliwą opieką w jego ostatnich latach życia. Współpracowała z mężem przy pisaniu dzieła Prodromus astronomiae (katalogu 1564 gwiazd i ich pozycji), po śmierci męża w 1687 r. dokończyła tę książkę (wprowadzając liczne korekty) i opublikowała 3 lata później w 1690 r.. Przeżyła męża o 6 lat i została pochowana obok niego w kościele św. Katarzyny w Gdańsku.

 

Fot. Jan i Elżbieta Heweliuszowie przy pracy, rycina z druku: Machina coelestis…, Gdańsk, 1673–1679; zbiory prywatne