Patroni

1031
Pesa Swing 120NaG SWING

Franciszek Kręcki

 

(1883-1940)

 

Urodzony w Borzestowie koło Kartuz, doktor praw, wybitny działacz młodokaszubów współpracujący z dr Aleksandrem Majkowskim, publicysta „Gazety Gdańskiej”, wieloletni prezes gdańskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Był komendantem tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza w latach 1919-1920 przygotowującym wystąpienie zbrojne w celu przyłączenia Pomorza  z Gdańskiem do Polski. W latach 1919-1939 dyrektor gdańskiego oddziału Banku Kwilecki, Potocki i Spółka z Poznania, członek rad nadzorczych gdańskich banków i wielu polskich organizacji w Wolnym Mieście Gdańsku.

 

Jako współzałożyciel przyczynił się do powstania i rozwoju  harcerstwa polskiego w Gdańsku. Działacz Koła Przyjaciół Harcerzy, w latach 1935-1939 przewodniczący Zarządu Oddziału ZHP w Gdańsku, w 1936 r. podniesionego do rangi Okręgu. Przyczynił się do zbudowania w 1924 r. Domu Polskiego w Gdańsku.

 

Obrońca praw polskich aresztowany 1 września 1939 r. w Gdańsku przez funkcjonariuszy gestapo. Został rozstrzelany 11 stycznia 1940 r. w grupie 23 wybitnych polskich działaczy w miejscu oddalonym ok. 1,5 km od obozu Stutthof.

 

Za wybitne zasługi odznaczony Orderem Virtuti Militari, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

 

źródło: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie