Patroni

1053
PESA JAZZ DUO

Jan Wulff

Urodzony w Ornecie na Warmii w 1735 r., zmarł w 1807 r., organmistrz, twórca wielkich organów oliwskich. Jan Wulff z Gdańskiem związał się w 1758 r., kiedy na zlecenie opata Jacka Rybińskiego, podjął się przebudowy organów w transepcie dzisiejszej katedry. W ciągu 22 tygodni Wulff, ze starych organów skonstruował nowy, rozbudowany instrument o 14 registrach. Współpraca zaowocowała trzyletnią podróżą do Niemiec i Holandii sfinansowaną ze środków zakonu Cystersów. W czasie wyjazdu doskonalił swoje umiejętności u najwybitniejszych mistrzów. Po powrocie do Oliwy Jan Wulff wstąpił do zakonu cystersów przybierając imię Michał. W 1763 r. rozpoczął trwającą 25 lat pracę nad wielkimi organami. Pod jego kierownictwem powstał instrument, o wspaniałym dwukondygnacyjnym założeniu na planie podkowy, którego centralną część nie wypełnia traktura organów lecz okno witrażowe będące dopełnieniem przekazu ideowego ołtarza głównego. Z każdego punktu katedry oliwskiej odsłania się inna perspektywa założenia. 25 ruchomych figur, majestatycznie dmiących w trąbki i fanfary, putta podrygujące dzwoneczkami, ruchome gwiazdy i słońca dopełniają wspaniałości założenia. Pierwotnie organy posiadały 5100 piszczałek w 83 głosach z czego aż 5 – 32 stopowych. Ciśnienie zapewniało 14 miechów klinowych, uruchamianych przez kalikantów. Piszczałki zostały wykonane z drewna lipowego, jodłowego i dębowego oraz odlane z cyny i ołowiu. Największe sięgały 10 metrów, a najmniejsze miały po kilkanaście centymetrów. Usytuowany na środku chóru stół gry posiadał trzy klawiatury ręczne i jedną nożną. Przez blisko 100 lat organy oliwskie były największe na świecie i stanowią najwspanialsze podsumowanie całego budownictwa organowego sięgającego nie tylko granic Rzeczypospolitej. Obecnie łącznie posiadają 113 registrów i 8.000 piszczałek. Ojciec Michał zmarł w Oliwie w 1807 r.