Patroni

1027
Pesa Swing 120NaG SWING

Paweł Pater

Urodzony w 1656 r., zmarł w 1724 r. – pedagog, uczony teoretyk drukarstwa. Studiował w Lipsku, następnie w Jenie, w 1688 r. został powołany na profesora w Gimnazjum Akademickim w Toruniu. Nauczał przedmiotów ścisłych – matematyki, astronomii, geografii, popularyzował poglądy Galileusza i Newtona. W 1711 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie stworzył szkołę drukarską – pierwszą szkołę zawodową w mieście i jedną z pierwszych w Polsce. Był też profesorem Gimnazjum Gdańskiego. Jednym z jego uczniów był wybitny uczony – fizyk Daniel Fahrenheit, który wraz z Pawłem Paterem prowadził doświadczenia nad skonstruowaniem mierników temperatury i ciśnienia. Paweł Pater był również wydawcą popularnych kalendarzy gdańskich zawierających najróżniejsze porady i informacje. Zmarł i pochowany został w Gdańsku w 1724 r.