Patroni

1044
Pesa Swing 120NaG SWING

Szczepan Pilecki

Urodzony 26 grudnia 1892 r., zmarł 23 października 1939 r./ 22 marca 1940 r. – nauczyciel w Polskiej Szkole Handlowej i Polskiej Wyższej Szkole Handlowej, działacz narodowościowy i społeczny Wolnego Miasta Gdańska. W latach 1913-18 studiował prawo na UJ. Podczas I wojny światowej został powołany do armii austriackiej i brał udział w walkach na froncie włoskim. Od listopada 1918 r. służył w WP jako oficer artylerii, w 1921 r. przeniesiony do rezerwy w stopniu majora. Posiadane wykształcenie uzupełnił o specjalizację handlową. Rozpoczął karierę nauczycielską, ostatecznie trafił do Szkoły Handlowej i Polskiej Wyższej Szkoły Handlowej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. W placówkach tych wykładał do 1939 r. towaroznawstwo, historię handlu, ekonomię społeczną, dokumentację handlową i prawo. Należał do Polskiego Klubu Wioślarskiego, w 1937 r. wszedł do Zarządu Głównego Związku Polaków, aktywnie działał też w gdańskim oddziale Związku Strzeleckiego (org. tajna). Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany. Zginął razem z innymi polskimi działaczami 23 października 1939 r. w  rozstrzelany w Piaśnicy (według niektórych źródeł 22 marca 1940 r. w Stutthofie). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari.