Inspektor Ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych
Marek Rolewicz
Kontakt
693-898-274 Marek Rolewicz - Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
881-550-553 Tomasz Klocek- pracownik zespołu Inspektora Ochrony Danych
Adres
ul. Jaśkowa Dolina 2 80-252 Gdańsk
Dyżury
każdy wtorek w godz. 7:00-15:00
Email
iod@gait.pl